170505 Vill du ha en elbilsplats? Anmäl dig nu!

05 maj 2017 Vi bygger nu sex p-platser med laddning för elbil

Som vi meddelade i Gråbergsbladet den 24 mars bygger vi nu sex p-platser med laddning för elbil. Du kan ställa dig i kö för en sådan plats. Den 1 juli drar vi ett streck i kön och ser om det är aktuellt att fördela p-platserna till elbilsinnehavare.

Elbilsplatserna ligger insprängda bland de vanliga p-platserna och de lades på nyanlagda p-platser. Vi har försökt att få en bra spridning på dem. Platserna är 208−209 vid Kabelgatan 20, 213−214 vid Kabelgatan 24 samt 132−133 vid Vantgatan 1 A.

Det kanske inte blir en jätteanstormning av intresserade så här i början. Och p-platserna ska naturligtvis alltid nyttjas, även av vanliga bilar. Men elbilsägare prioriteras och den med en vanlig bil sägs då upp, med tremånaders uppsägningstid.

Månadskostnaden för en elbil, samt hur elkostnaden ska debiteras är under utredning. Vi ber att få återkomma om detta.