170706 Nybygget går vidare

06 juli 2017 Nu är kallgaragen och p-platserna borta, hela markytan röjd och dessutom träden nedtagna på kullen ovanför.

Arbetet går vidare med mer markarbeten. Så småningom kommer borrning igång och därefter sprängning. I skrivande stund är tidplanen för detta inte klar.

Trollängen kommer att informera i trapphusen om detta och även tipsa om hur man minimerar eventuella störningar.