170706 Barngrupp tillbaka i höst!

06 juli 2017 Ett fint tillfälle att knyta kontakter!

Under våren 2016 ordnades barngrupper då familjer i föreningen möttes upp i samlingslokalen ett par timmar per tillfälle. Nu finns ett intresse att starta upp detta igen!

Barngrupp är ett fint tillfälle för jämnåriga barn och föräldralediga vuxna att knyta kontakter! Gruppen är inte mer styrd än att man träffas, fikar och leker med lokalens leksaker. Som en öppen förskola.

Förslaget är att gruppen träffas i lokalen varannan tisdag kl 13−15, med start den 5 september. Detta förutsatt att några anmäler sig.

Anmäl dig till Karl Svedung, på karl.svedung@gmail.com eller telefon 0700-87 00 93. Som vid alla våra öppna verksamheter lånar gruppen lokalen hyresfritt. Observera att gruppen endast är för våra medlemmar.