171114 Extrastämma den 27 november

15 november 2017 Nu beslutar vi att anta de nya stadgarna

Extra föreningsstämma hålls måndagen den 27 november klockan 19 i samlingslokalen. Stämman har en enda beslutspunkt: Beslut nummer 2 om att införa ”HSBs normalstadgar 2011”.

Kallelse kommer att läggas i allas brevlådor senast den 20 november. Är du nyinflyttad eller inte har kvar stadgeförslaget från årsstämman, kontakta expeditionen.