171201 Expeditionen helgstänger

05 december 2017 Expeditionen är obemannad från och med den 22 december till och med den 8 januari.

Under den perioden anmäler du brådskande ärenden till HSBs kundtjänst, för vidarebefordran till fastighetsskötaren. Vid behov kontaktar han styrelsen.

På samma sätt bokar eller avbokar du under denna period gästlägenhet och samlingslokal.