180313 Ta hand om en rabatt!

20 mars 2018 Fastighetsskötarna sköter normalt våra rabatter, men vid flera hus påtar de boende själva i rabatten.

Detta är ett roligt sätt att göra det grönare och skönare omkring oss.Föreningen står för växter mot uppvisat kvitto.

Vill du, ensam eller tillsammans med någon granne, haka på kontaktar du expeditionen.