180406 Norra fasaden på Vantgatan 2 återställs

06 april 2018 Slut på spring av råttor i tilläggsisoleringen

Nu ska den nedre delen av den norra fasaden på Vantgatan 2 åtgärdas. Det var här vi upptäckte att det sprang råttor inne i tilläggsisoleringen.

Den 23 april börjar byggfirman EDB Elvert & Denker Bygg AB att lossa fasadskivorna och byta ut de dåliga träreglarna bakom mot metallreglar. De tätar eventuella håligheter och sätter upp ny isolering och nya vindskivor. Befintliga fasadskivor kommer sedan att återmonteras.

EDBs arbetstider är måndag−fredag klockan 07−16. Det kommer troligtvis ej att vara särskilt störande arbeten. Om sådana krävs utförs de efter klockan 08. En byggnadsställning kommer förmodligen att resas.

Arbetet beräknas ta cirka fyra veckor.

Vi hoppas att detta inte skall orsaka problem och ber om överseende med eventuella olägenheter.