181016 Sätt hänglås på dina förråd!

16 oktober 2018 Svårt att skilja på ett inbrott eller bara olåst förråd

Vi har flera gånger uppmanat alla att sätta hänglås på alla sina förråd. Eftersom så inte sker sätter vi nu buntband på alla olåsta förråd. Det byter du sedan ut mot ett lås.

Anledningen är, som tidigare sagts, att fastighetsskötaren ska kunna upptäcka inbrott. Att han kollar dina privata förråd är ju en bra service, så hjälp till lite själv.