190301 Ventilationsbesiktning i Vantgatan 1, 2 och 3

02 mars 2019 Startar den 18 mars

Med början den 18 mars utför Ventilationsgruppen obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i Vantgatan 1, 2 och 3. Avisering sker i brevlådor och trapphus. Det är av största vikt att du ger tillgång till din lägenhet.

Observera att du inte får koppla in en motoriserad fläkt på systemet och inte heller ändra justeringen. Fönstrens spaltventiler ska vara öppna – det är din enda friskluft in!