191217 Expeditionen helgstänger

17 december 2019 Expeditionen obemannad från och med den 20 december till och med den 7 januari.

Under den perioden anmäler du brådskande ärenden till HSBs kundtjänst, för vidarebefordran till fastighetsskötarna. Vid behov kontaktar de styrelsen.