200317 Lediga odlingslotter finns

17 mars 2020 Snart stundar odlingssäsongen!

Några odlare har flyttat och några nyinflyttade har tillkommit. Fortfarande finns dock lediga lotter. Vill du odla, kontakta expeditionen.

Vi har i 50 pallkragar i fyra områden: Kabelgatan 10−12, 26−30 och 33−35 samt mellan Kabelgatan 41 och Vantgatan 1.