200416 Avspärrning vid boulebanan

16 april 2020 Iakttag försiktighet!

Vid boulebanan mellan Kabelgatan 10 och 12 är både trästaketet och stenmuren i dåligt skick. Muren ska renoveras, sedan sätter vi upp ett nytt staket. I väntan på detta har vi ordnat med en avspärrning.