200416 Blankett ersätter handkassan

16 april 2020

Styrelsen har inte längre någon handkassa för småutlägg. Du fyller istället i blanketten Överföring, utlägg och utbetalningsuppdrag, bifogar kvitton samt mejlar, lämnar eller postar till expeditionen. Inköp ska först godkännas av styrelsen.

Du laddar ned blanketten nedan.