200702 Gröna gruppen

02 juli 2020 Nu sätter vi fart på Gröna gruppen igen - gå med!

Det finns många som vill vara med och påverka hur vår gemensamma utemiljö ska vara. Nu har du chansen. Nu sätter vi fart på Gröna gruppen igen. Där diskuterar vi tillsammans; odlingslotter, rabatter och utveckling av området.

Du bidrar med ditt engagemang och din tid, och får chans att påverka. Anmäl ditt intresse till: brfgraberget@hsbgraberget.se. Meddela också om du vill vara sammankallande!