200702 Delta i valberedningen

02 juli 2020 Ta chansen att vara med och påverka i föreningens valberedning!

Vill du vara med och påverka så har du en fin chans nu. Vi behöver en person till i föreningens valberedning. Är det du? Valberedningen föreslår personer till olika förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta, till exempel nya styrelseledamöter. Valberedningen ska även lämna förslag på arvoden och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer. Låter detta intressant så anmäl ditt intresse till: brfgraberget@hsbgraberget.se.