200702 Kollektivt bredband

02 juli 2020 Kollektivt bredband för samtliga lägenheter, med start januari 2021

Propositionen att teckna avtal för kollektivt bredband för samtliga lägenheter antogs av stämman, med start den 1 januari 2021. Styrelsen återkommer med mer detaljerad information, men uppmanar medlemmarna att inte teckna sig på nya långa kontrakt.