200921 Arbete vid Vantgatan 3C

21 september 2020

En entreprenör kommer i morgon tisdag att påbörja arbete i slänten bakom Vantgatan 3C. Syftet är att frilägga den trasiga avloppsstammen från Vantgatan 3. Mer information kommer vid behov till berörda hushåll.