Upprustning av parkeringsplatser

21 september 2020

Snart kommer ett stort parkeringsprojekt att dra igång i Brf Gråberget. I princip samtliga parkeringar berörs av arbetet med att rusta upp och bredda platserna där det är möjligt. Under arbetet kommer det vara en hel del stök, så vi ber er att ha översyn med detta. Mer information kommer snart att gå ut kring hur projektet ska genomföras.