Badrum med bristande tätskikt

05 november 2020 Våra badrum totalrenoverades 1986-87 under dåvarande stambyte och de badrum som inte har renoverats sedan dess har nu nått slutet på sin tekniska livslängd. Försäkringsbolagen räknar t o m med att de börjar bli otäta vid det här laget, vilket innebär att de helt enkelt bör renoveras.

Styrelsen vill därför passa på att erinra om att det är bostadsrättshavarens ansvar att ytskikt och tätskikt (fuktisolerande skikt) i våtrum är i gott skick. Bristande tätskikt kan leda till fuktskador på byggnadens stomme och hos grannen under, vilket i sin tur riskerar att orsaka kostsamma och tidskrävande återställningsarbeten. Dessa kostnader kommer föreningen tvingas försöka kräva in av medlemmen. Föreningen utreder normalt sett misstänkta skador och river i vissa fall ut badrummet där det blir nödvändigt. Återställningen får sedan bostadsrättshavaren - enligt stadgarna - själv stå för om fuktskadan beror på bristande tätskikt.

En del bostadsrättshavare har under åren tagit hand om och renoverat sina badrum, men långt ifrån alla. Badrum som inte renoverats sedan stambytet på 80-talet bör åtgärdas i närtid. Att vänta för länge kan bli kostsamt och leda till höga oväntade utgifter.

Vi vill också påminna om att ett nytt stambyte kommer att komma under mitten av 2030-talet (enligt nuvarande underhållsplan). Hur de renoveringarna kommer att se ut vet vi inte idag, men tätskiktet i ett originalbadrum från mitten av 80-talet kommer med stor sannolikhet inte att hålla fram till dess. För att man ska hinna ha glädje av att renovera sitt badrum innan det eventuellt rivs igen - under kommande stambyte - är det bra att utföra det de närmsta åren. Åtgärder som bostadsrättshavare vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt, i synnerhet vid en badrumsrenovering. För att genomföra en badrumsrenovering erfordras att ni lämnar en renoveringsansökan till föreningens förvaltare. Mer information och blankett för ansökan finns här:

https://www.hsb.se/goteborg/brf/graberget/svar-pa-alla-fragor/renovering