Höjning av månadsavgifterna

22 november 2020 Styrelsen beslöt på budgetmötet i november att avgifterna för bostadsrätter i brf Gråberget ska höjas med 3% från 1 januari 2021. Orsaken är den höjning av tomträttsavgälder som vi står inför 2021-2022.

Föreningen har, precis som flera andra bostadsrättsföreningar, överklagat de nya avgälderna, men måste vara beredd på en höjning.

Vi står även inför åtgärder vad gäller fasader och system för avlopp och dagvatten i husens grunder. Här har omfattande arbeten redan genomförts på Kabelgatan 8 och 16, och styrelsen undersöker nu vilka hus vi skall gå vidare med.

Styrelsen beslöt även att höja samtliga p-plats- och garageavgifter med 3% (detta gäller ej platser föreningen hyr i garage hos Trollängen). Detta för att fortsätta bekosta den renovering och breddning av p-platser som just nu genomförs.