Uppstart av snickerigrupp

04 december 2020 Vill du vara med och utveckla vårt snickeri till en bättre och trevligare verkstad?
En snickerigrupp håller på och startas upp, efter upprop i Gråbergsbladet i höst. Om det är fler som vill vara med i arbetsgruppen går det fint att mejla styrelsen på brfgraberget@hsbgraberget.se

På tisdag 8 december kl 19-21 hålls det första mötet i gruppen. Det blir digitalt, på Teams. Då kommer man diskutera hur man skulle vilja utveckla snickeriet samt hur gruppen ska jobba för att nå dit. 

Även om man inte har möjlighet att delta på tisdag får man så klart gå med i gruppen. Det kommer bli fler möten framöver!

Välkomna!