Fortsatta restriktioner på gemensamma lokaler

09 mars 2021

Med anledning av Covid-19 är maxgränsen för både offentliga och privata tillställningar i fest- och föreningslokaler fortsatt sänkt till åtta deltagare. Likaså är skapargruppen, bokcirkeln och barngruppens inomhusverksamhet inställda.

Restriktionerna fortsätter att gälla tills vidare, fram till dess att nya restriktioner träder i kraft.

Du kan läsa mer om rådande restriktioner på krisinformation.se.