Föreningsstämma 2021

11 maj 2021 Den 27/5 är det dags för årets föreningsstämma!

Vi hade tidigare angivit 29/5 i Gråbergsbladet, men det är alltså den 27/5 som gäller.

Det är inte möjligt att delta fysiskt i stämman, utan detta görs genom poströstning. Underlag delas ut till samtliga hushåll senast den 13/5. Där finns information om deltagande, stämmohandlingar och poströstningsunderlag. Handlingarna finns även tillgängliga här och utanför expeditionen.

Poströsten skall vara styrelsen till handa (genom brevinkastet i dörren till expeditionen) senast den 26/5. Tack för att du poströstar!