Föreningsstämma 2021

Den 27/5 är det dags för årets föreningsstämma!

Det är inte möjligt att delta fysiskt i stämman, utan detta görs genom poströstning. Underlag delas ut till samtliga hushåll senast den 13/5. Där finns information om deltagande, stämmohandlingar och poströstningsunderlag. Handlingarna finns även tillgängliga längst ned på sidan och utanför expeditionen.

Poströsten skall vara styrelsen till handa (genom brevinkastet i dörren till expeditionen) senast den 26/5. Tack för att du poströstar!