Krånglande mediahubb (TV-box)

16 augusti 2021 Vi är medvetna om att många medlemmar upplever problem med den nya mediahubben (TV-boxen) från Telenor.

Styrelsen ser allvarligt på att många av oss medlemmar upplever problem med mediahubben. Det förs en diskussion sedan en tid tillbaka med Telenor om detta. Vi är i kontakt med både vår ansvariga säljare hos dem och hos deras fastighetsägarservice. Dock har vi tyvärr inget nytt att rapportera om detta i dagsläget men de har samlat ihop många ärenden, då de har sett att många har liknande problem, och de har sedan skickat vidare till sina systemanalytiker. Vi återkommer när vi har ny information att delge.

Vi är angelägna om att Telenor skall leverera enligt avtal. Det kommer att föras en fortsatt dialog med Telenor för att de skall lösa dessa problem så snabbt som möjligt. Dock är det viktigt att alla som upplever problem med mediahubben felanmäler detta till Telenors kundservice!