Införande av IMD El påbörjas

15 mars 2022

Snart flyttas ditt elavtal till föreningen i enlighet med motionen som antogs på stämman 2021 för IMD El (läs mer i motionen). Du som medlem behöver inte göra någonting utan uppsägning av avtal och administration sköts av entreprenör för detta projekt.

För att möjliggöra individuell mätning av el behövs våra el-serviser byggas om för inkommande el till fastigheterna, detta medföljer att de kommer vara totalt strömlöst under en dag senare i mars/april i er fastighet.

Det är viktigt att ingen tar kontakt med sin elnätsägare, Göteborgs energi, eller sin el-leverantör då ni kan drabbas av uppsägningsavgifter från dessa.  Alla avtal kommer upphöra automatiskt i projektet när vi bygger om till IMD EL.  Det tillkommer då ingen uppsägningsavgift. När vi gått över till IMD El så kommer alla elkostnader att finnas med på den vanliga avgiftsavin från HSB. 

Allt kommer skötas utan dig som medlems inblandning, det enda du behöver göra är att anpassa dig dagen då strömmen bryts för just er fastighet.  (Separat lapp kommer delas ut om detta till varje hushåll.) Inget arbete kommer att ske inne i lägenheten.