Avbrott på bredband/TV-tjänster

30 mars 2022 Under byte av elmätare till nya för IMD (individuellmätning) som vi har informerat om tidigare och dessa datum för strömbortfall gäller fortfarande, har vi blivit varse om att inte enbart det berörda huset som strömmen bryts som påverkar bredband och TV-tjänsterna utan även andra hus som ligger på samma "slinga". Detta är inget vi har haft vetskap om då detta nätet inte ägs av oss utan av Telenor.

Tillägg 2022-04-06: I foajen till expedetionen (baksidan Vantgatan 3) är wifi-lösenordet för samlingslokalen uppsatt. Här kommer du åt internet om du akut behöver under tiden vi genomför ändringen till IMD el.

Här nedan kommer vi redovisa vilka hus som kommer beröras under vilka dagar om man får räkna med avbrott på bredband/TV-tjänsterna mellan kl 08-16 dessa dagar.

Avbrott per datum utöver aviserade fastigheter dagtid: 

30/3 - Kabelgatan 8, 10, 12 (Kablegatan 14 är redan klart)

        - Kabelgatan 16, 18, 20, 22 och 24.

31/3 - Kabelgatan 18, 20, 22, 24, 33, 35 och 37 (osäkert om alla påverkas)

4/4 - Kabelgatan 16, 18, 20, 22, 24 och 26 (osäkert om alla påverkas)

5/4 - Kabelgatan 16, 18, 20, 22, 24, 26 och 28 (osäkert om alla påverkas) (dessa hus skall sedan inte beröras mer av planerat avbott)

6/4 - Kabelgatan 33 och 37 (Kabelgatan 37 hus skall sedan inte beröras mer av planerat avbott)

7/4 - Kabelgatan 33, 39 och 41 OBS: Kabelgatan 39 och 41 tidig kväll (arbete på förskolan) (Kabelgatan 33 och 39 skall sedan inte beröras mer av planerat avbott)

11/4 - Kabelgatan 41 (detta hus skall sedan inte beröras mer av planerat avbott)

12/4 - Vantgatan 2

13/4 - Vantgatan 1 och 2

NYTT DATUM: 20/4 - Kabelgatan 8, 10 (beräkat slutdatum för avbrotten)

OBS: Vi saknar information exakt hur slingorna går runt Kabelgatan 24-30 det är därför det är paranteser på vissa där vi är osäkra hur många hus som kommer påverkas de datumen.