Nytt elpris IMD

04 maj 2022

Enligt stämmobeslut 2021 har föreningen upphandlat gemensamt elavtal för samtliga medlemmar som kommer debiteras kvartalsvis på fakturan från HSB tillsammans med avgiften. Precis som innan betalar varje medlem bara för det den själv använder i sin lägenhet. De individuella elnät- samt elhandels-abbonemangen är uppsagda centralt av vår entreprenör genom Göteborgs Energi.

Styrelsen har i dessa tider med mycket höga el samt energipriser valt att binda elpriset i förenings pågående elhandelavtal med Göteborgs Energi som löper till 2023-06-30. Efter det nuvarande avtalets slut kommer det genomföras en ny upphandling med mycket större volym än tidigare där ett ännu lägre pris förväntas. Då har förhoppningsvis även elpriserna stabiliserats på en lägre nivå. Det finns även pågående arbete med att investera i solceller på de tak som är lämpliga vilket ytterligare kommer sänka våra energikostnader.

Priset som gäller fram till och med 2023-06-30 är 1,85 kr/kWh och kommer som sagt att debiteras kvartalsvis. Notera att inga övriga fasta kostnader tillkommer för din elförbrukning.