Asfaltering på flera gator i Majorna, 5 maj - 5 juli

10 maj 2022 Nedanstående är information från trafikkontoret Göteborgs stad. För mer information och kontakt besök deras hemsida: https://goteborg.se/wps/portal/press-och-media/aktuelltarkivet/aktuellt/007e4554-68e5-4680-a9a5-7b11aea6cc96

Arbetet sker under dagtid klockan 06-17 under perioden 05 maj – 05 Juli. I arbetet sker olika arbetsmoment såsom fräsning, beläggning, byte av brunnar, rivning och återställning av gångbanan.

Dessa gator kommer att asfalteras under perioden:

  • Blåsutgatan
  • Kabelgatan
  • Kravellgatan
  • Märlspiksgatan
  • Vantgatan

Efter utfört arbete kommer återställning av fartgupp och refuger ske. Det kommer vara begränsad framkomlighet under tiden som arbetet utförs så välj alternativ väg om det är möjligt. Framkomligheten kommer styras av vakter alternativt skyltar och det kommer alltid vara minst ett körfält öppet.

Vi ber boende i området att trimma sina häckar och träd som växer ut över asfalten före påbörjat arbete.