Byte av debiteringslösning till elbilsladdare

09 juni 2022

Vi har sagt upp avtalet med InCharge och går nu över till samma system som vi har flyttat över elmätningen och debitering av elen i lägenheterna dvs till vårt IMD-system som leveras av Ecoguard. Berörda kommer få elförbrukningen på sina kvartalsavier i efterskott som skickas via HSB Göteborg. Det vill säga att förbrukningen inte debiteras av InCharge längre utan det faktureras direkt på månadsavin. Avgiften för elförbrukningen är förnärvarande på 2 kr/kWh precis som innan.

 

Man behöver aktivera laddarna med tagg, dessa har delats ut till berörda medlemmar, för att kunna använda laddarna och använder dem precis som innan så det praktiska kommer fungera som precis som innan, det är då det administrativa biten som kommer att ändras. Fungerar inte laddarna så skall man i stället för att felanmäla till inCharge, som innan, så görs en felanmälan till HSB Göteborg via felanmälan. Lägga in taggar/ta bort och ändra taggar kommer fortfarande att göras av Boendeservice på HSB Göteborg, precis som innan. De kommer även hantera taggarna efter sommmaren mer information om detta kommer läggas upp under kontakt här på hemsidan.

 

Datumet för denna förändring är beräknat till den 15 juni. Vi hoppas dock att arbetet inte skall påverka berörda medlemmar alls, om allt fungerar som det skall med överflytten mellan systemen. Vid frågor så kontakta boendeservice för vidare hantering.