Förändrade tvättregler

04 augusti 2023 Styrelsen har beslutat med bakrund av att ett flertalet medlemmar har påpekat till oss att de nya PODAB-torktumlarna med värmepumpsteknik tar cirka 15 minuter längre per tork (det räcker generellt med Normalprogrammet för att det skall bli torrt, den lämnar 3% restfuktigthet som standard, som är borta när tvätten svalnat) än de tidigare energislukande torktumlarna. Vi har beslutat att ändra tvättreglerna i alla tvättstugor att man får använda även torktumlaren en timma efter tvättpasset, gäller även tvättstugor med torkrum. Gäller inte sista tvättpasset som är en timma längre.

Nya anslag kommer anslås vid tvättstugorna inom kort. I samband med detta kommer även låsbyglarna på alla tvättstugor att tas bort. Vi anser inte att detta kommer innebära någon större förändring då nästan ingen använder låsbyglarna i dagsläget ändå, dörrarna kommer att kunnas låsa med källarnyckeln precis som innan.

Observera att torktiden även blir längre på de nya torktummlarna om man inte här rensat alla 4 stycken filter. Detta gäller även de nya torkskåpen som ett filter vadera som behöver rensas.