Avgiftshöjning från 1 Januari 2024

18 november 2023

Styrelsen har beslutat att från den 1 januari 2024 höja årsavgiften för bostadsrätt i föreningen med 17 %. Detsamma gäller markparkeringsplatser, men varmgarageplatser höjs med 20%. Styrelsen är medvetna om att detta är en stor höjning, men tyvärr har vi sett kraftiga prisökningar för flera av våra utgifter 

 

Varje höst har styrelsen ett budgetmöte, där styrelsen tillsammans med föreningens ekonom ser över ekonomi och tar ställning till om en justering av årsavgiften är nödvändig. De underlag som ingår i bedömningen är bland andra vår underhållsplan, våra olika avtal och större händelser under året som påverkar föreningens ekonomi. Det har säkerligen inte undgått någon att det förekommer stora kostnadsökningar i samhället, och kostnad för flera avtal skrivs upp med konsumentprisindex. Några ökningar efter årsskiftet 2023-24 som påverkar föreningens ekonomi, är bland andra höjningar för fjärrvärme från Göteborg Energi (upp 9 %), vatten från Göteborgs kommun (fast avgift upp 12 %, och rörlig avgift 14 %) och avfallstaxa (upp 12,5 %). Även ränteutgifter för föreningens lån stiger. Vi ser dessutom kostnadsökningar för föreningens övriga utgifter.   

 

En punkt som driver utgiftsökningen är tomträttsavgälden till Göteborgs kommun. Som tidigare meddelats har föreningen mellan 2021-22 fått nya tomträttsavtal med en kraftig höjning (ca 220 %) av avgälden. Tillsammans med flera andra föreningar har brf Gråberget inte accepterat dessa och därmed blivit stämda av kommunen. Tyvärr har samtliga föreningar förlorat i första instans och överklagat domen, vilket även kommunen har gjort. I dagsläget är samtliga mål vilandeförklarade, i väntan på prövningstillstånd till Högsta Domstolen för en motsvarande process i Stockholm. Eftersom vi har förlorat i första instans, planerar styrelsen framöver som att de nya avgälderna kommer att gälla. Vi kommer att behöva betala dem retroaktivt om vi inte går vinnande ur processen.  

För att förtydliga hur mycket detta påverkar vår ekonomi motsvarar de tidigare avgäldsavtalen (2 172 200 kr/ år) cirka 7 % av vår omsättning. I nästa års budget beräknas avgälden (6 568 000 kr/ år) motsvara cirka 17 % av vår prognosticerade omsättning. Styrelsen försöker att arbeta aktivt med frågan tillsammans med andra föreningar, HSB, m fl, men tyvärr får vi i princip inget gehör hos kommunens politiker och tjänstemän.  

 

Du kan på flera sätt hjälpa till att hålla nere våra utgifter. Tänk över vattenförbrukningen, och använd särskilt varmvatten på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Tvätta fulla maskiner, och låt hellre saker lufttorka. Se till att använda torkskåp, torktumlare och torkrum så effektivt som möjligt. Se till att sopsortera rätt. Sortera ut matavfall, förpackningar och annat som kan separeras. Då blir våra utgifter för restavfall lägre.  

  
Styrelsen arbetar aktivt tillsammans med vår förvaltare för att hålla nere våra kostnader och göra så effektiva åtgärder som möjligt, och utreda investeringar som gynnar föreningen ekonomiskt. Vi ser kontinuerligt över våra avtal med olika leverantörer för att ha en så korrekt och låg samtagen kostnadsbild som möjligt. 

 

Styrelsen hoppas att föreningens medlemmar förstår att den omvärld som föreningen verkar i förändras. Vi vill inte genomföra större höjningar än nödvändigt och ser kontinuerligt över situationen. Vi tycker att det är tråkigt och ledsamt att vi tvingas att göra en så kraftig höjning, och vi arbetar mycket aktivt för att vår ekonomi skall vara så hållbar som möjligt.