Avgiftshöjning från 1 januari 2023

17 december 2022

Styrelsen har beslutat att höja avgiften för bostadsrätt med 10 % från 1 januari 2023. Detta beror på ökade fasta utgifter för föreningen, något som drabbar oss precis som resten av samhället. Vi gör varje år en noggrann översyn av budget för kommande år, och tyvärr krävs det en ovanligt stor höjning på grund av det bredare ekonomiska läget. Några stora poster som påverkats är exempelvis vatten, fjärrvärme och avfallshantering.

Höjningen gäller också samtliga platser. Mer information om avgifts-höjningen och bakgrund finns på separat utskick.