Nytt elpris för IMD-el

06 juli 2023 Föreningen har fått ett nytt elavtal med Skellefteå kraft

Det är dags för ett nytt elavtal, efter att det nuvarande med Göteborg Energi går ut. Från och med 1 juli 2023 är föreningens nya leverantör Skellefteå Kraft som hade det mest fördelaktiga erbjudandet till föreningen, till det fasta priset 2,45 kr/kWh inkl. moms. (Hittills 1,85 kr/kWh inkl. moms). Elen är miljömärkt som 100 % förnybar energi.

Som tidigare debiteras elförbrukning på avgiftsavierna som skickas ut en gång per kvartal. Elbilsladdning: 2,70 kr/kWh ink. moms.

Styrelsen har dessutom uppdragit åt HSB Göteborg att ansöka om det elstöd som föreningen nu har möjlighet att söka. Elstödet kommer att tillfalla föreningen, och på så vis komma samtliga medlemmar till godo. Det hade blivit alltför kostsamt administrativt att fördela elstödet efter förbrukning till varje enskild medlem, eftersom föreningen får stödet i en summa.