Föreningsstämman

21 juni 2021 Föreningsstämman hölls den 27 maj och genomfördes med poströstning. Med glädje noterade vi det högsta deltagandet på flera år, 116 medlemmar hade lämnat sina röster, vilket är drygt 20%. Vi hoppas såklart att vi kan genomföra stämman fysiskt nästa år. Protokoll från stämman finns tillgängligt här nedan samt på anslagstavlan utanför expeditionen.