Passagesystem och bastu

29 juni 2021 Passagesystemet är nu reparerat och fungerar igen som det skall på de adresserna som blixten slog ut systemet för cirka en vecka sedan. Bastun är också åter i drift både bokningssystemet och passagedelen fungerar nu igen. Tyvärr har dock har alla bokningar gjorda innan blixtnedslaget försvunnit i och med att bokningcentralen med hade kortslutits av blixten och behövde bytas ut. Det innebär att man behöver in och boka sin tid igen i bokningssystemet/bokningstavlan.