160311 Nu tar vi råttorna!

11 mars 2016 Anticimex har monterat fällor i avloppsrören.

Fällorna har nu verkat i två månader och på den tiden har vi blivit av med 500 råttor! Takten minskar dessutom, vilket bör vara ett gott tecken. En utplaning hoppas vi leder mot utplåning.

Ser du råttor, gör en felanmälan!