160311 Securitas tar hand om jouren

11 mars 2016 HSB Göteborg har träffat ett avtal med Securitas för att ta hand om akuta fel. Därmed ska du vid akuta fel hädanefter ringa 010-470 55 98. Detta gäller ej hissarna

Vi ser nu över jouren i stort. Vi ska utöka möjligheten att även utanför arbetstid kunna ta hand om fler ärenden som är viktiga, men som inte gäller ”liv och lem”. Vi ber att få återkomma om det.