170614 Nu är rivningen igång

14 juni 2017 Alla 36 hushåll med bilplats på ”rivningstomten” har skrivit på avtalen om avflyttning och kompensation. Därmed kunde Trollängen den 8 maj ta första spadtaget i bygget.

Garagen har genomgått en asbestsanering, eftersom bland annat taken är av eternit, och för några dagar sedan kom själva rivningen igång. Det som händer härnäst är borttagande av asfalt, bortskalning av jord, trädfällning etc. Troligen sker dock ingen sprängning i juni och augusti.

Ett husbygge innebär alltid en relativt stökig situation. Dessutom innebär det en ökad konkurrens om våra p-platser, eftersom de som förlorat sina platser prioriteras för byten närmare sina hus.

Vi ber att få återkomma med mer detaljerad information.