På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Odling i pallkrage - intresseanmäl dig senast 20/3!

18 februari 2018 INFORMATION FRÅN ODLINGSGRUPPEN: Du som läser föreningens nyhetsbrev vet att detta har varit på gång länge... Vi är superglada att kunna meddela att HSB brf Linjalens odlingsgrupp har beviljats initieringsstöd från Göteborgs Stad och inrättar en odlingsplats våren 2018!

Pallkragar (120x80 cm) kommer att iordningställas på gård 3 (Övre Halleg. 20-30, se bild längst ned på denna sida). 17 stycken av dessa kommer att göras tillgängliga för intresserade boende i föreningen. 

Pallkragarna kommer att arrenderas ut en och en. Varje odlare förväntas följa uppsatta regler (se dokument nedan) och engagera sig i föreningens odlingsgrupp, som minst genom att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för odlingen och delta vid någon enstaka träff per år.
Då intresset är förväntat högt kommer maximalt en pallkrage per lägenhet tilldelas.
Hyreskontrakt kommer att upprättas med varje odlare.
Kostnad per pallkrage och år: 150 kr.

Anmäl ditt intresse av att disponera en pallkrage och vara med i HSB brf Linjalens odlingsgrupp senast tisdagen 20/3 kl. 18.00
Detta gör du genom att skicka följande uppgifter med e-post märkt "Intresseanmälan pallkrage" till brflinjalen.odling@gmail.com eller lämna motsvarande information på en till Odlingsgruppen adresserad lapp i föreningens brevlåda på Västra Stillestorpsgatan 21: Fullständigt namn, Lägenhetsnummer (3 siffror), Gatuadress, Telefonnummer och E-postadress (om sådan finns).
Skriv tydligt och få med alla uppgifter. Ofullständig/oläslig anmälan riskerar att inte behandlas.

Observera att eventuellt deltagande i intresseundersökningen som genomfördes 2017 INTE gäller som skarp intresseanmälan. Alla som nu är intresserade måste lämna in anmälan enligt beskrivningen ovan.

Observera att risken är stor att inte alla intresserade kommer att kunna få tillgång till pallkrage. Om denna situation uppstår kommer vilka som tilldelas pallkrage avgöras genom lottdragning och ett kösystem för dem som blivit utan att upprättas.

20/3 kl. 18.00    Deadline intresseanmälan pallkrage
24/3 kl. 13.00    Utlottning av pallkrageplats och upprättande av kölista, Röda stugan 
                         (kontrollant deltar och alla intresseanmälda är välkomna att närvara)
15/4                  Möte för alla som tilldelats pallkrage (genomgång av kontrakt och regler,
                         upprättande av plan för året m.m.)
12-13/5             Iordningsställande av pallkragar (gemensamt)

Kontakt vid frågor: Nomi 0704-41 33 27, Magnus 0705-47 32 19

Varma hälsningar från Odlingsgruppens nuvarande medlemmar;
Teresa Barros - VS 11
Magnus Lövdahl - ÖH 16
Anders Johansson - ÖH 18
Gunilla Carlsson - ÖH 18
Margaretha Poulsen - ÖH 24
Nomi Szpiro - ÖH 28
Tomas Alriksson - ÖH 36
__________________________________________________________________

Bakgrund i korthet:
2015 - Motion om att utreda stadsodling i HSB brf Linjalen får bifall vid årsstämman
2016 - Odlingsgruppen bildas efter att intresserade boende efterlysts via anslag
2017 - Odlingsgruppen utreder boendes intresse för odling, lämplig typ av odling, möjlig placering av odlingsplats, lämpliga regler för odling, kostnad för initiering och bibehållande, möjlig ansvarsfördelning och möjligheter till ekonomiskt stöd för uppstart. Ett konkret förslag på hur odling skulle kunna initieras i föreningen tas fram och presenteras för föreningens styrelse (förslaget finns att läsa i sin helhet nedan). Styrelsen godkänner förslaget. HSB brf Linjalen ansöker om Göteborgs Stads initieringsstöd för bostadsnära odling.
2018 - Göteborgs Stad beviljar föreningens ansökan om initieringsstöd för bostadsnära odling.

  • Gård 3: foto innan + illustration av planerad uppställning.png
    Gård 3: foto innan + illustration av planerad uppställning.png

Till nyhetslistan