På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Odling i pallkrage - intresseanmäl dig senast 20/3!

18 februari 2018 INFORMATION FRÅN ODLINGSGRUPPEN: Du som läser föreningens nyhetsbrev vet att detta har varit på gång länge... Vi är superglada att kunna meddela att HSB brf Linjalens odlingsgrupp har beviljats initieringsstöd från Göteborgs Stad och inrättar en odlingsplats våren 2018!

Pallkragar (120x80 cm) kommer att iordningställas på gård 3 (Övre Halleg. 20-30, se bild längst ned på denna sida). 17 stycken av dessa kommer att göras tillgängliga för intresserade boende i föreningen. 

Pallkragarna kommer att arrenderas ut en och en. Varje odlare förväntas följa uppsatta regler (se dokument nedan) och engagera sig i föreningens odlingsgrupp, som minst genom att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för odlingen och delta vid någon enstaka träff per år.
Då intresset är förväntat högt kommer maximalt en pallkrage per lägenhet tilldelas.
Hyreskontrakt kommer att upprättas med varje odlare.
Kostnad per pallkrage och år: 150 kr.

Anmäl ditt intresse av att disponera en pallkrage och vara med i HSB brf Linjalens odlingsgrupp senast tisdagen 20/3 kl. 18.00
Detta gör du genom att skicka följande uppgifter med e-post märkt "Intresseanmälan pallkrage" till brflinjalen.odling@gmail.com eller lämna motsvarande information på en till Odlingsgruppen adresserad lapp i föreningens brevlåda på Västra Stillestorpsgatan 21: Fullständigt namn, Lägenhetsnummer (3 siffror), Gatuadress, Telefonnummer och E-postadress (om sådan finns).
Skriv tydligt och få med alla uppgifter. Ofullständig/oläslig anmälan riskerar att inte behandlas.

Observera att eventuellt deltagande i intresseundersökningen som genomfördes 2017 INTE gäller som skarp intresseanmälan. Alla som nu är intresserade måste lämna in anmälan enligt beskrivningen ovan.

Observera att risken är stor att inte alla intresserade kommer att kunna få tillgång till pallkrage. Om denna situation uppstår kommer vilka som tilldelas pallkrage avgöras genom lottdragning och ett kösystem för dem som blivit utan att upprättas.

20/3 kl. 18.00    Deadline intresseanmälan pallkrage
24/3 kl. 13.00    Utlottning av pallkrageplats och upprättande av kölista, Röda stugan 
                         (kontrollant deltar och alla intresseanmälda är välkomna att närvara)
15/4                  Möte för alla som tilldelats pallkrage (genomgång av kontrakt och regler,
                         upprättande av plan för året m.m.)
12-13/5             Iordningsställande av pallkragar (gemensamt)

Kontakt vid frågor: Nomi 0704-41 33 27, Magnus 0705-47 32 19

Varma hälsningar från Odlingsgruppens nuvarande medlemmar;
Teresa Barros - VS 11
Magnus Lövdahl - ÖH 16
Anders Johansson - ÖH 18
Gunilla Carlsson - ÖH 18
Margaretha Poulsen - ÖH 24
Nomi Szpiro - ÖH 28
Tomas Alriksson - ÖH 36
__________________________________________________________________

Bakgrund i korthet:
2015 - Motion om att utreda stadsodling i HSB brf Linjalen får bifall vid årsstämman
2016 - Odlingsgruppen bildas efter att intresserade boende efterlysts via anslag
2017 - Odlingsgruppen utreder boendes intresse för odling, lämplig typ av odling, möjlig placering av odlingsplats, lämpliga regler för odling, kostnad för initiering och bibehållande, möjlig ansvarsfördelning och möjligheter till ekonomiskt stöd för uppstart. Ett konkret förslag på hur odling skulle kunna initieras i föreningen tas fram och presenteras för föreningens styrelse (förslaget finns att läsa i sin helhet nedan). Styrelsen godkänner förslaget. HSB brf Linjalen ansöker om Göteborgs Stads initieringsstöd för bostadsnära odling.
2018 - Göteborgs Stad beviljar föreningens ansökan om initieringsstöd för bostadsnära odling.

  • Gård 3: foto innan + illustration av planerad uppställning.png
    Gård 3: foto innan + illustration av planerad uppställning.png

Till nyhetslistan