På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Stadgeändring på gång

09 augusti 2017 Nya lagregler kräver en uppdatering av alla föreningars stadgar. Den 1 juli 2016 trädde en rad förändringar i föreningslagen i kraft och som följd flera ändringar i andra lagar. Med anledning av de nya lagreglerna så har HSB tagit fram uppdaterade normalstadgar för bostadsrättsföreningar (2011 års normalstadgar, version 5). HSB:s tidigare normalstadgar strider mot lag och alla HSB:s bostadsrättsföreningar kommer därför att behöva anta nya stadgar.

Speciellt i den nya lagen är att man uttryckligen säger att om föreningens stadgar strider mot lag så ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast den 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna så att de överensstämmer med lag.

Brf Linjalens stadgebyte planeras ske genom beslut vid extra föreningsstämma i oktober 2017 samt vid ordinarie föreningsstämma i november 2017.

De stadgar som Brf Linjalen har nu hittar du under Föreningen - Stadgar.

De nya stadgarna som stämman ska fatta beslut om (2011 års normalstadgar, version 5, med anpassning av paragraf 17, 21 och 22) finns längst ned på denna sida samt delades ut till samtliga hushåll tillsammans med kallelsen till extra föreningsstämma. 

Mer information om lagändringen och stadgebytet finns på HSB Göteborgs hemsida: www.hsb.se/goteborg/medlem/bostadsrattsforening/om-medlemskapet/dags-att-byta-stadgar-i-brf