Slottets Båtförening

Kontaktperson för Båtföreningen är Brf Slottets Hamnkapten. email: hamnkapten@brfslottet.se

Hamnkapten ansvarar för nycklar till ljuspelarna på bryggorna samt utkvittering av tagg för klaffbroöppning.

Regler för Brf Slottets båtplatser i Sannegårdshamnen finns att läsa länkat nedan

Lediga båtplatser finns 6m och enstaka 8m.

För hyra av båtplats kontakta vår vicevärd på HSB förvaltningsteam läs mer ...