Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Nu kan du logga in i Mitt HSB - den digitala förlängningen av det goda boendet

Nu har vi lanserat ett helt nytt digitalt gränssnitt för inloggat läge, det vi kallar för Mitt HSB. Mitt HSB ersätter HSB Portalen med nya funktioner och nytt innehåll. Anledningen till förändringen grundar sig i att kunna ge dig den bästa möjliga servicen digitalt!

I och med lanseringen av Mitt HSB får du ta del av är det första steget i en digital miljö som kontinuerligt kommer att förbättras. Vår målsättning är att ditt styrelsearbete ska bli väsentlig enklare, med så småningom det bästa möjliga digitala verktyget i branschen.

Klicka här för att se vad flera av tjänsterna idag heter i HSB Portalen, vad de heter i nya Mitt HSB samt var de är placerade i den nya strukturen.

Så fungerar Mitt HSB för dig som sitter i en styrelse

Mitt HSB är platsen där du i styrelsen sköter dina ärenden och får en överblick över allt som rör er bostadsrättsförening. Se filmen om hur Mitt HSB underlättar för dig här nedan:

Mycket nytt, men enklare att hitta

Du kommer att mötas av en helt ny struktur, med nya funktioner och nytt innehåll. Du kommer upptäcka att allt har en mer naturlig, relevant placering med färre klick för dig.

Några av de främsta fördelarna med Mitt HSB

  1. Att kunna växla mellan roller. Möjligheten att välja separata vyer för privat och styrelseroll eller byta mellan olika bostadsrättsföreningar (om du sitter i flera).
  2. Skapa egna genvägar på startsidan till de saker du vill nå direkt när du loggar in.
  3. Kunna välja vilka kategorier av Att-göra händelser som visas/inte visas. Som användare väljer du beroende på roll vilka kategorier du vill se, för att få den information som är relevant för din roll i Att-göra listan.
  4. Förbättrad dialog i bostadsrättsföreningen. Nya användarvänliga kommunikationsvägar för dig i styrelsen till boende med möjlighet att exempelvis skicka ut akuta meddelanden, snabbt lägga upp inlägg från styrelsen med mera.
  5. Ekonomiska grafer för er i styrelsen som ger en snabb ekonomisk översikt.

Ny väg för att logga in

Du kommer att logga in i Mitt HSB via hemsidan, hsb.se/logga-in. Kom ihåg att uppdatera eventuella sparade bokmärken till den nya sidan för inloggning.

Om du har några frågor om det nya inloggade läget Mitt HSB är du varmt välkommen att skicka ett mejl till styrelseservice.gbg@hsb.se.

Bra att veta är att Mitt HSB fungerar bäst i webbläsaren Chrome, sämre i Internet Explorer.

Bättre koll på ekonomin

Även om mycket är nytt i Mitt HSB har vi valt att behålla utseendet hos samtliga de digitala verktyg du ofta använder i din styrelseroll, såsom Felanmälan, Överlåtelser med flera. Samtliga digitala verktyg kommer att göras om allt eftersom, ett i taget. Den enda tjänst som har omarbetats mer omfattande redan nu, är de ekonomiska rapporterna. Här har vi bland annat tagit fram en översikt av den mest efterfrågade ekonomiska informationen, i form av överskådliga grafer redan på landningssidan. Designen för samtliga rapporter har även gjorts om för att passa det nya gränssnittet, dock utan skillnad i funktionen.

Det mesta av innehållet på Mitt HSB är mobilanpassat. Vissa tjänster kvarstår dock att anpassa för mobilt läge.

Uppmuntra era boende att logga in

För att få ut det mesta av Mitt HSB krävs att era boende medlemmar börjar använda det nya verktyget. Be dem i första hand att uppdatera sina e-postadresser, för att de ska kunna ta del av information ni i styrelsen skickar ut. Det blir speciellt viktigt om det har hänt något i föreningen som alla måste få kännedom om direkt. Även era medlemmar kommer upptäcka flera förbättringar i Mitt HSB – i synnerhet om ni i styrelsen är aktiva.

Helhet i alla delar

HSBs fastighetsförvaltning har ända sedan 1920-talet kännetecknats av en helhetslösning där varje del bidrar. Genom att välja HSB ger ni er bostadsrättförening och dess medlemmar de bästa av förutsättningar att utvecklas långsiktigt och hållbart, såväl ekonomiskt och klimatmässigt som socialt. Nu tar HSB klivet in i den digitala världen och det gör vi med all den kunskap, erfarenhet och de enorma mängder data vi samlat på oss under åren. Vi kan därför erbjuda smarta digitala lösningar för både bostadsrättsföreningen och dess medlemmar som är sammankopplade till våra fastighets- och ekonomisystem för största möjliga kundnytta.

Exempel 1: När en boende i er brf gör en felanmälan skrivs ärendet ner i fastighetssystemet i realtid för att automatiskt bli en vilande arbetsorder. Återkoppling både till den boende och till styrelsen sker sedan i det digitala gränssnittet tills ärendet är avhjälpt, fakturerat och klart.

Du har varit med och beslutat hur Mitt HSB ska fungera

Utvecklingen av nya Mitt HSB har skett i nära samarbete med dig som användare av gränssnittet. Vi har genomfört åtskilliga djupintervjuer, i olika åldrar med olika roller hos HSB och olika storlekar av bostadsrättsföreningar. I denna första leverans av Mitt HSB har fokus legat på de som sitter i en styrelse, bor i en bostadsrättsförening eller som bosparar.

Ledord i skapandet av Mitt HSB

Nedan ledord ligger till grunden för visionen med Mitt HSB.

Utvecklande
Du som användare ska lära sig nya saker utan att tänka på det.

Ödmjukhet
Du som användare ska inte känna att det är svårare än det behöver vara, eller att det ser tråkigare ut än det behöver vara.

Levande system
Uppgifterna du som användare utför är löpande och du förstår helheten hur olika delar hänger ihop. Du förstår kommande uppgifter och känner sig trygg med att den sammanslagna helheten alltid finns lättillgänglig.

Resultatdrivet
Du som användare får hjälp att komma vidare i att lösa din uppgift genom att uppmuntra till handling där det är möjligt. Du behöver inte söka upp nödvändiga åtgärder utan får hjälp på plats. I och med detta blir det enklare för dig att färdigställa dina uppgifter.

Effektiva team
Vi gör det enkelt att effektivt dela på uppgifter. Samarbete är premierat och det är lätt att komma in och ut ur teamet. På föreningsnivå har ni en överblick av vad som händer, och man jobbar mer effektivt då man får feedback på vad man gjort.