På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Det cirkulära köket redo att testas

16 december 2020 Forskningsprojektet Circular Kitchen (CIK) går nu in i en ny, spännande fas. I början av nästa år är ett cirkulärt kök redo att flytta in i HSB Living Lab och testas av familjer, äldre och unga från alla samhällsgrupper.
– Att se köket som en byggkomponent redan från början, som ska hålla i många år, är nyckeln. Vi måste börja tänka om ifall vi ska klara de globala utsläppskraven, säger Ulrike Rahe, projektledare och professor i industridesign på Chalmers.

Vi har tidigare skrivit om hur det som bäst förbereds för att testa ett cirkulärt kök i huset i HSB Living Lab i centrala Göteborg. Bakgrunden är det EIT Climate-KIC-finansierade projektet CIK som Chalmers i Göteborg genomför i tät samverkan med universitetet i Delft i Holland och industriella partners. Syftet är att, dels genom djupundersökningar av hur vi använder våra befintliga kök och dels genom test av så kallade cirkulära kök, komma fram till hur man kan utveckla kök som lätt kan anpassas till växlande behov, är bättre för miljön och som samtidigt skapar möjligheter att umgås. Nu har alltså turen kommit till att verkligen testa ett cirkulärt kök.

– Vi har fram till nu genomfört intensiva användarstudier i folks hem. Våra studier har visat hur kök leder till onödiga resursflöden, både från dagliga aktiviteter vid förvaring och tillagning av mat till rengörings- och diskningsrutinerna, och från frekventa och ofta alldeles för tidiga hemrenoveringar och byte av köksmöbler och vitvaror. Det ligger i vår samtid att göra så, men det är inte hållbart för framtiden. Vid renovering släpps enorma mängder av CO2 ut genom allt onödigt avfall som landar på tippen. Kort sagt, nuvarande köksmöbler och vitvaror är inte utformade för att underlätta cirkulär ekonomi, säger Ulrike Rahe.

Tanken med ett cirkulärt kök är just att dessa utsläpp ska minska. Köket byggs i hållbar plywood som uppfyller kraven för låg emissionsnivå av formaldehyd tack vare limmet som kommer från trädets naturliga resin. Antal varianter på mått för exempelvis köksskåp och lådor hålls nere för att förenkla logistiken.

– I dagens kök ser man ofta en hel vägg med skåp där mellanväggar har byggts upp helt i onödan mellan skåpen. Det behövs inte, och detta har vi designat bort, säger Ulrike Rahe.

Hon poängterar att det dock är viktigt att det ska finnas utrymme för en personlig stil, och att man ska kunna välja den färg och de detaljer man föredrar i sitt cirkulära kök. Tanken är också att det är modulbaserat, och att det ska vara lätt att flytta och att renovera i delarna.

– Vi har från början tänkt in att det ska hålla i många år och att delarna kan bytas ut oberoende av varandra. Vi har också planerat för att installera el och vatten bakom köksskåpen. Då kan man använda just el och vatten utan att ta hänsyn till övrig infrastruktur i byggnaden.

Under andra halvan 2021 kommer flera olika typer av testgrupper kunna delta i workshops i testköket i HSB Living Lab. Ulrike Rahe berättar att de kommer komma från alla ålders- och samhällsgrupper. De observeras och intervjuas under omgångar.

– I praktiken kommer de förmodligen inte märka någon skillnad på detta och sitt vanliga kök. Det är just poängen, att det ska kännas som vanligt. Det enda man möjligen lägger märke till är det vackra trämaterialet och att det är en synlig kant mellan skåpen, som ger köksdesignen en särskild prägel.

Tanken är att forskningsresultaten ska leda till riktig produktion av cirkulära kök. Redan nu ser man intresse från marknaden.

– Att bygga cirkulärt är en nödvändighet, vill jag påstå, och aktörer inom byggsektorn börjar mer och mer inse det. Det är mycket bra att vi får möjlighet att testa vårt cirkulära kök i HSB Living Lab. På så vis får vi chansen att justera och göra det mer optimalt för en senare prototyp i riktiga bostäder innan det blir serietillverkat, avslutar Ulrike Rahe.

Fakta Circular Kitchen (CIK)

  • Forskningsprojektet syftar till att utveckla kök som lätt kan anpassas till konsumentens växlande behov, är enkelt att underhålla och laga, håller i evigheter, är bättre för miljön och skapar godare möjligheter att umgås och trivas tillsammans med andra människor.
  • I början av 2021 ska det första testköket vara installerat i HSB Living Lab. Testpersonerna väljs ut av forskningsgruppen och de kommer testa funktion och design i olika workshops. 
  • Projektet genomförs av Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik i tät samverkan med universitetet i Delft och industrin och finansieras delvis med hjälp av EIT Climate-KIC, det mest omfattande klimatinitiativet som stöds av EU.
  • Under hösten 2020 har flera prototyper börjat installeras i hyreslägenheter i Holland och forskningsgruppen följer utvecklingen noggrant.
  • Just nu har klimatmålen på EU-nivå skärpts: Från att minska CO2 utsläppen från ursprungligen 40% 2030 till 55% samma år.

Vidare läsning om projektet

Cirkular Kitchen (CIK) bedrivs med finansiering från EIT Climate-KIC.