På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Hållbarhet i fokus för framtidens kök

07 februari 2019 Hur ser ett kök ut som är bättre för miljön, ekonomin och som är en bra plats för att umgås? På HSB Living Lab byggs nu ett testkök där forskare ska undersöka hur vi kan utveckla framtidens kök för att minska påverkan på omvärlden och för att ge köket den rollen det behöver, att vara hjärtat i hemmet.

Från att ha varit en närmast isolerad enhet i våra hem har köket under de senaste decennierna förvandlats till ett rum där det sociala är minst lika viktigt som matlagningen. Nu undersöker teamet bakom forskningsprojektet Circular Kitchen hur vi kan utforma nästa generations kök och göra dem mer hållbara. Till sin hjälp har dem ett testkök som just nu byggs i bottenvåningen på HSB Living Lab. I nästa steg kommer ett av de gemensamma köken i huset göras om till testkök för att ge forskarna en ännu bredare bild av hur ett kök används i dag.

Intresset för våra kök har sin förklaring – att tänka i nya banor kan ge stora miljövinster. Hushållens konsumtion utgör en stor del av människans klimatpåverkan och köken är en del av våra hem där vi gör av med mycket resurser och energi. Till exempel byter vi ut köken ofta och vi lagar sällan våra hushållsapparater.

– Att se på kök med dessa ögon är underforskat, säger Circular Kitchens projektledare Ulrike Rahe, professor i industridesign på Chalmers, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnad.

Frågeställningen är om man kan bygga kök enligt den cirkulära ekonomins principer. Enkelt förklarat handlar den cirkulära ekonomin om att slänga så lite som möjligt för att det inte ska behöva utvinnas råmaterial för att göra nya produkter och istället hålla produkterna i omlopp och helst i användning så länge som möjligt. Allra bäst, enligt teorin, är att vårda och reparera sina saker, näst bäst att sälja dem vidare, därefter ta till vara på enskilda delar och i sista hand materialåtervinna.

En rad aspekter på hur vi använder våra kök kommer att studeras på HSB Living Lab. Hur rör vi oss i köken och vad gör vi där? Hur använder vi möbler och apparater och hur ofta öppnar och stänger vi olika lådor? Hur vill vi att dagens kök skall se ut för att passa våra liv? Och inte minst hur bör cirkulära affärsmodeller se ut för att positivt påverka miljön? Svaren på frågorna kan ge vägledning i hur vi bygger framtidens bostäder där kök – det hållbara cirkulära köket – kommer att spela en avgörande roll.

Fakta

10 miljoner ton av möbler slängs av företag och konsumenter i EU:s medlemsstater varje år, varav majoriteten är avsedd för deponering eller förbränning (European Environmental Bureau, 2017). Köksmöbler utgör den största delen av det som slängs.