Hållbarhet i fokus för framtidens kök

07 februari 2019 Hur ser ett kök ut som är bättre för miljön, ekonomin och som är en bra plats för att umgås? På HSB Living Lab byggs nu ett testkök där forskare ska undersöka hur vi kan utveckla framtidens kök för att minska påverkan på omvärlden och för att ge köket den rollen det behöver, att vara hjärtat i hemmet.

Från att ha varit en närmast isolerad enhet i våra hem har köket under de senaste decennierna förvandlats till ett rum där det sociala är minst lika viktigt som matlagningen. Nu undersöker teamet bakom forskningsprojektet Circular Kitchen hur vi kan utforma nästa generations kök och göra dem mer hållbara. Till sin hjälp har dem ett testkök som just nu byggs i bottenvåningen på HSB Living Lab. I nästa steg kommer ett av de gemensamma köken i huset göras om till testkök för att ge forskarna en ännu bredare bild av hur ett kök används i dag.

Intresset för våra kök har sin förklaring – att tänka i nya banor kan ge stora miljövinster. Hushållens konsumtion utgör en stor del av människans klimatpåverkan och köken är en del av våra hem där vi gör av med mycket resurser och energi. Till exempel byter vi ut köken ofta och vi lagar sällan våra hushållsapparater.

– Att se på kök med dessa ögon är underforskat, säger Circular Kitchens projektledare Ulrike Rahe, professor i industridesign på Chalmers, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnad.

Frågeställningen är om man kan bygga kök enligt den cirkulära ekonomins principer. Enkelt förklarat handlar den cirkulära ekonomin om att slänga så lite som möjligt för att det inte ska behöva utvinnas råmaterial för att göra nya produkter och istället hålla produkterna i omlopp och helst i användning så länge som möjligt. Allra bäst, enligt teorin, är att vårda och reparera sina saker, näst bäst att sälja dem vidare, därefter ta till vara på enskilda delar och i sista hand materialåtervinna.

En rad aspekter på hur vi använder våra kök kommer att studeras på HSB Living Lab. Hur rör vi oss i köken och vad gör vi där? Hur använder vi möbler och apparater och hur ofta öppnar och stänger vi olika lådor? Hur vill vi att dagens kök skall se ut för att passa våra liv? Och inte minst hur bör cirkulära affärsmodeller se ut för att positivt påverka miljön? Svaren på frågorna kan ge vägledning i hur vi bygger framtidens bostäder där kök – det hållbara cirkulära köket – kommer att spela en avgörande roll.

Fakta

10 miljoner ton av möbler slängs av företag och konsumenter i EU:s medlemsstater varje år, varav majoriteten är avsedd för deponering eller förbränning (European Environmental Bureau, 2017). Köksmöbler utgör den största delen av det som slängs.