Ny forskning på HSB Living Lab!

13 december 2016 Testbäddar för utvärdering av dagvattenteknik

 

 

Behoven av innovativa lösningar och nya planeringsmetoder för en hållbar, platsbesparande och klimatsäker dagvattenhantering är stor. Idag saknas standardiserade krav och certifieringsmetoder av lokala dagvattenfördröjande och renande system. Det är inte rimligt, varken praktiskt eller ekonomiskt, att följa upp och utvärdera alla byggda anläggningar för att utvärdera deras effektivitet, utan olika tekniska lösningar måste på sikt typgodkännas. En testbädd för utvärdering av dagvattenlösningars funktion har etablerats på HSB Living Lab där teknikleverantörer kommer att ges möjlighet att testa och utvärdera tekniska lösningar för hantering av dagvatten. Förutom praktiska försök kommer projektet utveckla hållbarhetskoncept för dagvattenlösningar och ta fram beslutsstödverktyg för att underlätta kommunikation mellan behovsägare; exempelvis politiker, tjänstemän fastighetsförvaltare och fastighetsägare.

Fakta:
Ansvarig för projektet är Kretslopp och vatten, förvaltning i Göteborgs stad, samt Vinnova. Projektet är både ett demonstrations- och forskningsprojekt.

  • Startdatum var i september 2017
  • Uppskattat slutdatum är till augusti 2020 

 

Projektdeltagare: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Kretslopp och Vatten (förvaltning i Göteborg stad), Luleå Tekniska Universitet, Chalmers Tekniska Universitet och Gryaab. 

Samarbetspartner:Göteborg Stad; Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Park och naturförvaltningen och Fastighetskontoret. Dagvattenguiden, Rent Dagvatten AB, Veg Tech, Uponor och PipeLife Sweden AB.

Vill du veta mer kontakta projektansvarig:
Helene Sörelius, SP Urban Water Management
E-post: Helene.sorelius@sp.se
Tele: 070-622 29 10