Forskar på att stoppa matsvinnet

26 oktober 2016 Idag slänger genomsnittssvensken cirka 74 kilo mat per år, och då räknar man inte mat och dryck som hälls i avloppet. Kajsa Lindström, designer på Beteendelabbet och forskningsledare i projektet menar att detta är ett beteende som sällan är avsiktligt eller speciellt väl genomtänkt, dessutom är det kostsamt för både individ och planet.
Beteendelabbet sätter luppen på hur vi gör saker och ting, på riktigt... Foto: Beteendelabbet

Beteendelabbet och HSB Living Lab ska tillsammans designa och testa prototyper. Allt för att förstå och försöka påverka boendes beteenden kring matsvinn. Till sin hjälp har de 33 testpersoner, samtliga boende i HSB Living

– Matsvinn är en beteendeutmaning där det finns ett tydligt gap mellan vilja och handling. Därför är det intressant att tillsammans med de boende i HSB Living Lab djupdyka kring vilka mentala och fysiska hinder står i vägen för att gå från vilja till handling, säger Lise Ohlsén legitimerad psykolog på Beteendelabbet.

HSB Living Lab är platsen där det utvecklas nya sätt att bygga och forma framtidens hållbara boende. Det är en plats att testa, mäta, få lov att misslyckas för att sedan lyckas. Ett arbetssätt som passar väl ihop med Beteendelabbets tvärdisciplinära team där experimenten är av stor vikt. Nu ska de båda labben tillsammans designa, testa och mäta prototyper som förhoppningsvis kan påverka boendes beteenden för att minska matsvinn.

– Genom samverkan mellan HSB Living Lab och Beteendelabbet har vi nu möjlighet att testa och på djupet förstå hur hyresgästernas beteendemönster kring matsvinn ser ut idag för att skapa hållbara beteenden för framtiden. Förhoppningsvis är det när innovation och beteendevetenskap får lov att mötas som vi kan närma oss svaren på framtidens utmaningar, säger Kajsa Lindström.

Fakta
Beteendelabbet och HSB Living Labs projekt om beteenden kring matsvinn startar nu i oktober och pågår fram till och med juni 2017.

Beteendelabbet är Sveriges första Beteendebyrå som grundades i idén om att skapa hållbara beteenden för framtiden. I ett tvärdisciplinärt team inom psykologi, design, beteende och miljöekonomi förstår och designar dem nya beteenden - med mätbara resultat.

För frågor, vänligen kontakta:
Kajsa Lindström, Designer Beteendelabbet
Tele: +46 736 44 44 9

HSB Living Lab är resan mot framtidens boende. Idén om ett levande labb för forskning om en hållbar boendemiljö föddes 2010 och är nu verklighet 2016. Här på Chalmers bor och lever studenter, HSB-medlemmar och forskare för att testa innovationer och tekniska lösningar för nästa generation bostäder. I 29 lägenheter utrustade med mätstationer och 2 000 sensorer lever 33 personer i en ständigt föränderlig byggnad där väggar, fasader och inredning utvecklas efterhand som forskningen fortskrider. HSB Livning Lab är ett samarbete mellan 12 samverkanspartners och en unik arena för att skapa framtidens hållbara boendemiljöer. #HSBLiving Lab