På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Rena rama reningsverket

30 november 2018 Vattnet från en dusch tar visserligen en tur till reningsverket men hamnar så småningom i hav, sjöar och vattendrag. Tänk om man istället kunde återanvända det? HSB Living Lab samarbetar nu med Graytec i ett unikt projekt för återvinning av gråvatten.

När vi duschar, borstar tänderna och går på toaletten spolas allt vatten ut i samma avlopp. Till skillnad från toalettvattnet har det så kallade gråvattnet från dusch, bad och handfat dock stor potential att återanvändas. Något som Per Ericson tog fasta på när han grundade företaget Graytec och designade ett system för att separera gråvatten från toalettvatten.

– Vad jag vet, har det aldrig gjorts tester där gråvatten samlas in från olika användare och återanvänds i större fastigheter,därför vet man inte riktigt vad som händer när man gör det, säger han.

Men det ska HSB och Graytec alltså ta reda på. I praktiken går det till så att man installerar ett separat avloppssystem för vattnet från duschar och handfat och leder det till ett reningssystem som avlägsnar föroreningar, bakterier och virus.

Projektet i HSB Living Lab delas in i två faser och under första fasen utför man tester på vattnet och tar fram nivåer för hur rent det behöver vara. Under den andra fasen återför man det renade vattnet i systemet – till de handfat och duschar det kommer från.

– I dag är varmvattnet i våra kranar uppvärmt dricksvatten, men det faller inte under Livsmedelverkets regler som kallvattnet gör. En stor del av projektet är därför att ta fram klara riktlinjer och minimikrav för hur rent ett varmvatten som kommer från andra källor, exempelvis ett lokalt reningsverk, måste vara, säger Per.

Ett lokalt reningsverk kommer med många fördelar. Den mest uppenbara är kanske att man kan spara stora mängder vatten, men det har också stor potential att kunna avlasta kommunala energi- och vattensystem menar Per Ericson.

– Våra badrum genererar i regel väldigt mycket rent vatten som dessutom innehåller mycket energi. Kan man rena och återanvända detta kan man spara upp till 60 procent av vattenåtgången och 80 procent av energiförbrukningen i en fastighet. Dessutom finns det ekonomiska fördelar, målsättningen är att återbäringen på en sån här investering ska betala sig på två år i sparade pengar på energi och vatten, säger han.

Även trycket på kommunala reningsverk skulle lätta. Ett litet lokalt reningsverk med bättre filter har också möjlighet att fånga upp de mikroplaster som de större reningsverken inte klarar av, och på så sätt hindra dessa från att gå ut i hav och vattendrag.

– Det är svårt att ändra avloppssystem i existerande fastigheter men det går att införa i nya. Teknologin finns egentligen redan där, det är i princip samma som man använder på badhus. När vi väl fått fram riktlinjer för godkända vattennivåer är det som saknas en system- och samhällsförändring, säger Per.

Från HSB ser man det som en stor möjlighet att utforska tekniken kring att rena gråvatten. Emma Sarin är projektchef på HSB Living Lab och menar att det här är en fråga som man tror kommer bli allt mer aktuell.

– De rekordlåga grundvattennivåerna de två senaste somrarna aktualiserat frågan. Dessutom finns det ju fler möjligheter med lokal gråvattenåtervinning som till exempel att ta till vara på värmen vi annars spolar ut i avloppen och även att minska trycket på vattenreningsverken genom att inte leda allt avloppsvatten dit. Så det här är ett spännande och viktigt område för oss att följa.

Fakta

  • Gråvatten är det spillvatten som kommer från dusch, bad och handfat. Även vatten från kök och tvätt kallas gråvatten men ingår inte i projektet.
  • I dag används stor del av dricksvattnet som dusch-, tvätt- och toalettvatten. Av de 140 liter vatten vi använder per person på ett dygn går bara 10 liter åt till mat och dryck.
  • Projektets syfte är att säkerställa att man kan returnera rent och hälsosamt vatten till de duschar och handfat det kommer från.
  • I HSB Living Lab hittas reningsutrustningen i teknikutrymmet på bottenplan bakom en glasruta.
  • Två boendekluster på bottenplan och ytterligare två på våning 1 kommer att ingå i testerna och de boendes upplevelser kommer att vägas in som en viktig aspekt i projektet. 
  • Läs mer om Graytec här.