På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Joakim Sander

Klicka för mer information

Namn: Joakim Sander

Boendeform: Bostadsrätt

Arbetsgivare: Försäkringskassan

Befattning: Enhetschef

Invald i regionförenings styrelse år: 1992

Förtroendeuppdrag inom HSB:  Styrelseordförande i HSB Landskrona sedan 2010

HSB ledamotsuppdrag: Brf Solskiftet

Håkan Anderson

Klicka för mer information

Namn: Håkan Anderson

Huvudsaklig utbildning: 4-årigt Teknisk Gymnasium, bygg och anläggningsteknisk gren, 1års ekonomistudier, div. ledarskapsutbildningar. 

Arbetslivserfarenhet: Platschef inom anläggning 

Boendeform: Bostadsrätt 

Arbetsgivare: Peab Anläggning AB 

Befattning: Platschef 

Invald i regionförenings styrelse år: 1993 

Förtroendeuppdrag inom HSB:  Vice ordförande HSB Landskrona, Ordförande Brf Saturnus 

HSB ledamotsuppdrag: Bostadsrättsföreningarna Freja, Lantärnan, Parkstaden, Väster Park    samt Brisen 

Marika Andersson

Klicka för mer information

Namn: Marika Andersson

Huvudsaklig utbildning: Utbildad civilingenjör inom väg och vatten. Certifierad energiexpert och certifierad energikartläggare.

Arbetslivserfarenhet: Kvalitet- och miljöansvarig, konsult som energiingenjör, bostadshandläggare Länsstyrelsen samt övningsledare i installationsteknik på Lunds Tekniska Högskola.

Boendeform: Bostadsrätt

Arbetsgivare: COWI AB

Befattning: Energiingenjör

Förtroendeuppdrag inom HSB: Ledamot HSB Landskrona, ordförande i bostadsrättsföreningen Solskiftet

HSB ledamotsuppdrag: Bostadsrättsförening Viljan

 

Glenn Ekvall

Klicka för mer information

Namn: Glenn Ekvall

Arbetsgivare: Landskrona Stad

Befattning: Upphandlare 

Invald i regionförenings styrelse år: 2019 

Förtroendeuppdrag inom HSB: Ledamot HSB Landskrona och ledamot i brf Drottningen 

HSB ledamotsuppdrag: Bostadsrättsföreningen Slottsplatsen 

 

Charlotte Jacobsson

Klicka för mer information

Namn: Charlotte Jacobsson

Huvudsaklig utbildning: Högre ekonomisk specialutbildning. Diverse utbildningar inom upphandling 

Arbetslivserfarenhet:  Inomekonomi, avtal och inköp 

Boendeform: Bostadsrätt 

Arbetsgivare: Tress Sport och Lek AB 

Befattning: Ekonomi- och avtalsansvarig 

Invald i regionförenings styrelse år: 2015 

Förtroendeuppdrag inom HSB: Ledamot HSB Landskrona, Ordförande i HSB Brf. Spelmansgården, Revisor i bostadsrättsföreningen Brisen 

HSB ledamotsuppdrag: Bostadsrättsföreningarna Linden samt Arkitekten 

Övriga uppdrag inom HSB: Suppleant Revisor Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona

 

Stefan Johansson

Klicka för mer information

Namn: Stefan Johansson

Arbetsgivare: Pensionär

Huvudsaklig utbildning: Utbildad förvaltningsekonom

Arbetslivserfarenhet: Anställd på Landskrona stad mellan 1983-2019. Fram till 1990 som ekonom. Under perioden 1990-2005 som ekonomichef och mellan 2005-2019 som förvaltningschef på stadsledningskontoret och stf stadsdirektör. Sedan 1 januari 2020 nybliven pensionär.

Invald i regionförenings styrelse år: 2005

Marita Larsson

Klicka för mer information

Namn: Marita Larsson

Boendeform: Marklägenhet

Arbetsgivare: Pensionär

Invald i regionförenings styrelse år: 2005

Förtroendeuppdrag inom HSB:  Ledamot

HSB ledamotsuppdrag: Brf Rockaden från 2005 samt Brf Freden från 2013