Vad betyder förkortningen HSB?

HSB stod ursprungligen för Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening.

Det var hyresgästföreningen som på 1920-talet bildade HSB för att bospara och bygga bostäder åt medlemmarna. I dag är Hyresgästföreningen och HSB helt olika organisationer, och HSB är ett registrerat namn, inte en förkortning. Men grundtanken, att bospara, bygga, och förvalta bostäder åt medlemmarna lever än i dag.